Toteuttamissuunnitelma, aikataulutus ja projektityön käytännön toteutus

Listaus tehtävistä ja summittainen aikataulu.

Alla olevia tehtäviä tehtiin päällekkäin ja osittain myös henkilökunnan resurssien puitteissa. Joitakin asioita ei luonnollisesti yksin voinut tehdä.

 1. alkukartoitus. mitä markkinoinnin työkaluja on käytössä ja kuka miten niitä on käytetty. Mikä vaatii päivittämistä ja uusimista. Tähän aikaa oli varattu noin. 2 viikkoa.
 2. Luodaan ajanmukaiset nettisivut joiden sisältö vastaa nykyistä tuotantoa ja palveluja sekä suomeksi että englanniksi. Alustaksi valitsin WordPress- ympäristön koska se oli tutuin kaikille. Aikaisemmin sivut olivat Joomla-julkaisujärjestelmässä jossa toimintoja ei ollut niin helppo luoda.
  (Tähän varasimme aikaa noin 2 kuukautta.)
 3. Sivuston visuaalinen ilme ja testaaminen ennen varsinaista julkaisemista.
  (n. 2 viikkoa)
 4. Sivuston tekniset päivitykset ja hakukoneoptimointi.  (Jatkuvasti muuttuvaa ja seurattava kokoajan)
 5. Google Analyticsin käyttöönotto (1 viikko)
 6. LeadFeeder -ohjelmiston käyttöönotto.
 7. digitaalisen median mainoskanavat auki ja niiden visuaalinen ilme kuntoon.
 8. Youtube, Facebook ja Linkedin. (n. 1 kuukausi)
 9. Markkinoinnin sisältötuotanto tuote- ja brändivideoiden muodossa. (Tähän varasimme aikaa n. 2 kuukautta.)
 10. Mainoskampanjoiden luonti digitaaliseen mediaan (2 viikkoa)
 11. Digitaalisten asiakaskirjeiden sisällön tuottaminen sekä postitusohjelmiston käyttöön otto, kirjepohjan visuaalinen ilme
  (n. 1 viikko)
 12. Myyntihenkilökunnan kouluttaminen ohjelmistoihin ja sisältöjen julkaisemiseen tarvittaessa (n. 1 viikko)

Kaikkeen edellä mainittuun menee helposti n. 5 kuukautta.
(Tarkka aikataulutus on hankalaa)

En lähde tässä raportissa avaamaan koko prosessia teknisesti, vaan keskityn siihen, miksi tietyt seikat tulee ottaa huomioon silloin kun rakennetaan toiminnallisesti ja visuaalisesti mielenkiintoiset sivut yrityskäyttöön. Raportissa on myös osio maksetun mainonnan luomisesta sosiaaliseen mediaan ja niiden vaikutus sivuston kävijämääriin sekä tiedottamisesta osio. 

Uusien nettisivujen luonti ja sen toiminnat työharjoitteluyrityksessäni

Sivujen julkaisualustan valinta ja nettihotellin valinta

Kaikessa luovassa käytännön toiminnassa on otettava huomioon tarpeet, mahdollisuudet ja resurssit. Niin myös toimivien ja tarkoituksen mukaisten nettisivujen luonnissa. Suomen Kuitulava Oy:n nettisivut olivat jo melkein 10 vuotta vanhat ja päivittämättä. Niiden julkaisualusta oli Joomla- järjestelmä, joka sinänsä on hyvä mutta ei kovin tuttu henkilökunnalle. Siksi valitsimme WordPress- alustan. Se on ehkä käytetyin alusta tällä hetkellä ja alkaa olla myös alan standardi. Jokainen oppii sillä tekemään päivitykset ja helpon sisällönluonnin sekä tarpeelliset päivitykset. Lisäksi se on ilmainen ja hyvin muokattava.

Alkuasetelma ja sivujen toiminnan testaus.

Aloitin sivujen rakentamisen virtuaalipalvelimelle. Käytin Mamp- nimistä virtuaalipalvelin ohjelmistoa. Näin sivujen suunnittelu ei ole kiinni nettiyhteydestä ja domainista, vaan rakenteilla olevat sivut ja tietokanta sijaitsivat koneeni kovalevyllä. Tämä myös siksi että Suomen Kuitulava Oy:n vanhat nettisivut tuli pitää koko ajan auki ja uudet sivut sitten päivitetään lähes valmiina tuotteena palvelimelle. Tämä tulisi tapahtua nopeasti ja yöaikaan. Näin tehtiin ja kaikki toimi lähes ongelmitta. Pieni yhteensopivuus ongelma löytyi tietokannan siirrossa mutta sain sen ratkaistua hieman myöhemmin. Oppia ikä kaikki. 

Pystyin myös testaamaan itse sivujen teknistä toimintaa eri simulaatioilla ja selaimilla. Myös sisällön suhteen testaaminen oli helppoa kun mitään ”vahinkoa” ei pääse tapahtumaan vaikka miten villejä ideoita toteuttaa kokeeksi. Tosin sisällön testausta kovin laajalla ja valikoidulla testihenkilöillä en pystynyt tekemään. Mutta jaoimme laadullisen vastuun siitä myynnin kanssa ja mietimme tarkkaan sisällöt. Onneksi vanhojen sivujen sisällössä oli kuitenkin paljon hyvää materiaalia jota pystyin käyttämään. Tämähän oli kuitenkin eräänlainen sivujen päivitysprosessi ja uutta sisältöä luotiin tarpeen mukaan. Sitä kyllä sitten tehtiinkin aika lailla, eipä silti. Sillä asiakkaat kyllä tarvitsivat jo uutta sisältöä ja palveluita lisää.

Nettisivujen tekoprosessi

Teknistä suunnittelua

Lähtökohtaisesti on valittava sopiva domaini (nettiosoite) ja sille on määriteltävä kohdesivu. On aina järkevää vertailla eri nettihotelleja ja vasta sitten päättää mille palveluntarjoajalle sivut lopulta asennetaan. Ovatko ne tarpeeksi nopeat ja tarjoaako nettihotelli tarpeeksi toiminnallisia asetuksia. Tässä tapauksessa emme nähneet syytä vaihtaa nettihotellia vaan pitäydyimme samaa kuin aikaisemmin. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita jotta SEO- optimointi toimii Googlessa toivotulla tavalla. Google tarkkailee sivuston toimintaa ja nostaa hakulistauksessa esille sivuja joiden laatupisteet ovat hyvät. Nopeus, toiminnallisuus ja kävijämäärät vaikuttavat kaikkeen. Tämä on kuin huutokauppaa, tarjoa hyvä ja toimiva kokonaisuus niin saat laatupisteitä enemmän ja olet näkyvillä paremmin.

Lähde
Aalto Yliopisto luento Hakukonemarkkinointi ja -mainonta 16.9.2019 – 17.9.2019  Kouluttajat:  Anleena Haustola ja Teemu Äärilä

Materiaalit
6.  APRO SEO Migraatio Anleena Haustola
7. APRO SEM Search Engine Marketing Teemu Äärilä

Nettisivujen tekoprosessi

Luova suunnittelu on tärkeää.

Laskeutumissivun visuaalinen ilme on avainasemassa. Mitä halutaan viestiä ja kenelle? Eri tyylejä ja templeittejä (visuaalisen ilmeen pohja) kannattaa tutkia ennen kuin päättää mitä käyttää. On myös ihan suotavaa että käy katsomassa muiden alan toimijoiden sivustoja. Kannattaa kiinnittää huomio seuraaviin seikkoihin. Löytyykö asiat helposti ja millainen on värimaailma? Sopiiko sivun yleisilme brändiin? Kun valinta on tehty, on aika ryhtyä luomaan ja editoimaan.

Aloitin brändistä ja visuaalisesta yleisilmeestä. Yrityksen logon ja sen eri versioiden tarkistaminen ja kirkastaminen. Värimaailman sopiminen markkinointi strategiaan ja kohderyhmään. Ekologisuus on keskiössä joten vihreän eri sävyt olivat tässä tapauksessa looginen valinta. Raikkaus ja luonnonläheisyys saavat tulla esille. Kuvasin ja käsittelin kuvat pääsivun yleisilmeeseen sopivaksi. Päätin käyttää vaihtuvaa kuvavirtaa sivuston pääkuvana joka sisältää tarinan:
1. metsä/luonto – 2. jalostus tuotteiksi – 3. käyttökohteet ja logistiikka.

Suomen kuitulava Oy:n tuotteiden kuvamateriaali oli jo onneksi olemassa ja päätin käyttää ne myös uusilla sivuilla hyväkseen, mutta hyvin informatiivisesti. Loin niistä tuote kohtaisen kuvagallerian josta asiakas saa samalla myös kirjallisen tiedon tuotteiden ominaisuuksista. Tämä ominaisuus oli jo tosin olemassa aikaisemmilla sivuilla, mutta nyt keskityin taittoon, selkeyden ja informatiivisuuden tasapainoon. Tärkeimpiin tuotekuviin lisäsin myös hakusanat hakukoneita varten.

Sisällön ja palvelujen merkitys lyhyesti.

Hyvillä sivuilla on aina jotakin mikä saa ihmiset jäämään ja tutkimaan sivustoa. Ensiarvoisen tärkeänä pidän helposti löytyvää valikkoa, joka on myös helppo lukea. Valikon otsikoiden tulee olla myös ymmärrettäviä, mikään ei saa ihmistä helpommin poistumaan sivuilta kuin huono asioiden löydettävyys. Toteutimme sivuston kaksikielisen, joista toisena kielenä on englanti jolle myös tein oman valikon. Kääntämisessä minua auttoi myyjämme, jonka englanti on lähes natiivi ja jolla on logistiikka teollisuuden ammattisanasto hallussa paremmin kuin minulla. 

Tärkeää oli saada myös asiakkaiden kommentteja tuotteista ja palveluista etusivulle referensseiksi. Näin vertaismarkkinointi toteutuu jo heti laskeutumissivulla. Se on ehkä tehokkain tapa luoda luottamusta ja saada kiinnostus heräämään. Tämä koskee luonnollisesti myös oman brändin tunnettavuutta. Saimme isommilta, eri alojen asiakkailta lausunnot. Nämä ovat Metso Minerals Oy, Orthex Oy, Tikkurila Oy ja Brumberg Oy. Kaikki ovat tunnettuja ja luotettavia kumppaneita.

Kuvakaappaus 2.


Linkki Suomen Kuitulava Oy:n pääsivulle: 5. www.suomenkuitulava.fi

Sivuston lisäpalvelut

Loin sivuille hyvin yksityiskohtaisen tarjouspyyntölomakkeen. Se ei ehkä ole paras mahdollinen toiminto aikaa vievänä kokemuksena, mutta siitä saa todella paljon tietoa tuotteiden sopivuudesta eri käyttöön ja tietysti myös sen tarjouksen. Tämä palvelu oli jo käytössä aikaisemmin, mutta nyt lomake toimii paremmin koska se on huomattavasti selkeämpi kuin ennen. Tähän vaikuttaa uusi sivuston julkaisu alusta.

Myös kysymys ”Miksi kuitulava” ja ratkaisukeskeiset vastaukset siihen ovat esillä valikossa. Se on osa yrityksen itsearviointia ja antaa tietoa ja ideoita asiakkaalle. Väittämiä jotka ovat positiivisia ja rakentavia halutaan lukea. Mutta niiden tulee olla tosia.

Uusinta uutta ja ekologiseen strategiaan sopii todella hyvin logistiikan ympäristöön tehty päästölaskuri. Saimme luvan liittää sen sivuillemme sen luoneelta ruotsalaiselta järjestöltä. Tämä palvelu on kyllä kiinnostanut asiakkaita. Mutta sen käyttöliittymä on hieman hankala. Kuitenkin se on kokonaisuuteen sopiva lisäpalvelu ja lisäksi ilmainen. 

Linkki palveluun:
https://www.suomenkuitulava.fi/paastolaskuri/Tai vaihtoehtoisesti:
https://www.transportmeasures.org/ntmcalc/v4/basic/index.html#/

Tietoa jälleenmyyjistä kannattaa pitää yllä päävalikko tasolla, sillä se on B2B toimintaa parhaimmillaan. Tehdas jonka tuotteet ovat esillä laaja-alaisesti, kertoo niiden hyvästä kysynnästä. Tämäkin luo brändille tunnettavuutta ja luottamusta.

Harkitsimme myös oman nettikaupan perustamista, mutta se ei tuntunut järkevältä ratkaisulta koska tuotteilla on jo jälleenmyyjiä netissä. Lisäksi eri toimijoille on eri sopimushintoja. Myöskin toimitusmäärät todennäköisesti olisivat sitä kautta pienemmät ja niiden valmistus, toimittaminen ja laskutus veisivät liikaa resursseja. Ainakaan tällä hetkellä nettikauppa ei tunnu oikealta vaihtoehdolta myydä, kun ajattelee sitä asiakkuuksien ja volyymin kautta. 

Uutissisällöstä ja tavoitettavuudesta

Sivuillamme on myös Suomen Kuitulava Oy:n tarina ja muita artikkeleita ja uutisia. On tärkeää että sivuilla tapahtuu jotain, se viestii myös yleisestä aktiivisuudesta. Sillä on vahvasti tekemistä mielikuvamarkkinoinnin kanssa. Täytyy muistaa että asiakkaina olevissa yhtiöissä on aina ihminen ostopäätöksiä tekemässä. Kukapa ei haluaisi lukea positiivisia uutisia yhteistyökumppaniltaan.  Artikkeleilla saadaan luottamusta brändiin. Niillä päästään myös helposti hyvin lähelle tunnetasolla toimivaa ratkaisumallia. Kuitenkin on huolehdittava siitä että uutiset ovat aina faktaa ja lähteet tarkistettu. Esimerkiksi luotettavia tutkimuksia jotka liittyvät toimialaan kannattaa käyttää artikkeleiden sisältönä.  

Luonnollisesti sivustolla pitää olla päivitetyt yhteystiedot ja osoitteet jotka löytyvät myös hakukoneista päivitettyinä. Tarvittaessa myös kartta ja mielellään upotettuna sivun koodiin tai linkki josta voi klikata suuremman kartan tai siirtyä karttaohjelmaan suoraan. Se on hyvä lisäpalvelu. 

Yhteystiedot tulee olla myös sillä kielellä jolla sivustoa voi käyttää. B2B sivustolla täytyy olla myös henkilön titteli tai asema organisaatiossa esillä. Varsinkin englanninkielisellä sivustolla tämä on lähes sääntö. Asiakas haluaa tietää, kenen kanssa on tekemisissä. Mitään ei kannata jättää epäselväksi. Tosin joissakin isoissa organisaatioissa ei ole tarkoituksellisesti tietoa esim. hankinta- tai ostopäälliköistä. Silloin se on strateginen päätös ja sillä on syynsä. 

Myös sosiaalisen median linkit tulee olla hyvin näkyvillä. Monikanavaisuus on perustana koko toiminnalle. Nykyään puhutaan jo omnikanavaisesta järjestelmästä, jossa kaikki digitaalinen toiminta on yhteydessä kaikkeen. Kaiken keskustana nettisivut toimivat tiedon tai datan jakajanamonisuuntaisesti eli hubina.

Kuvakaappaus 2.

SEO (search engine optimization) eli hakukoneoptimointi ja SEM (search engine marketing) eli hakukone mainonta.

Markkinoilla on useita hyviä WordPressin lisäosia, joilla voidaan luoda sivujen eri sisältöelementeille hyvinkin yksityiskohtaista tietoa hakukoneita varten. Parhaiten tehoavat otsikko ja lyhyt selostus sisällöstä jossa kertautuu sisältöön liittyvät hakusanat tai synonyymit. Tämä on ihan oma maailmansa, joka vaatii jatkuvaa kehitystä, varsinkin jos sivuille tulee uutta tietoa ja sisältöä päivitetään. Hakukoneoptimointi ei ole vaikeaa jos ymmärtää mitä on myymässä ja kenelle. Siitä alkaa kohdennettu markkinointi. SEO kannattaa ottaa huomioon myös sivuston kuvien nimeämisessä. Se on yllättävän tehokas keino saada lisää näkyvyyttä. 

Päätin opiskella Yoast- nimisen hyvin suositun SEO- lisäosan käytön. Sen ilmaisversio on jo verrattain laajakäyttöinen ja sillä saa aikaiseksi oikeastaan kaiken tarvittavan SEO- prosessiin liittyvän toiminnan. Siihen voi lisätä sivuston seurantakoodin ja luoda sivukartan hakukoneita varten. Me käytämme pääasiassa Googlen toimintoja ja Yoast on siihen erinomaisen toimiva plugin. Sen käytöstä löytyy paljon tietoa netistä ja itseopiskelu kyllä kannattaa. Muitakin on ja jokaisella lienee oma logiikkansa, mutta minulle tämä oli selkeä käyttöliittymä ja siksi looginen käyttää.

Suomen kuitulava oli kokeillut aikaisemmin maksettua hakukonemainontaa, joka tunnetaan lyhenteenä SEM (search engine marketing). Mutta sen hyöty suhteessa tulokseen ei kannattanut. Tähän lienee syynä se että markkinoilla olevia kilpailijoita on verrattain vähän. Siis niitä joilla on vastaavanlaiset tuotteet, eli kartongista valmistetut kuormalavat. Mutta taas yrityksiä jotka valmistavat puisia tai muovisia kuormalavoja markkinoidaan maksullisen hakukone mainontana todella runsaasti ja siksi oli vaikea kohdentaa oikein. Suomen Kuitulava asettui kyllä Google-haun kärkeen, mutta klikkaukset eivät tuottaneet kuulemma toivottua tulosta. Suurin osa asiakkaista oli kuitenkin päättänyt ostaa puisia kuormalavoja ja jokaisesta klikkauksesta pitää kuitenkin maksaa. Rahaa meni kuulemma enemmän kuin tuli. Näkyvyys tosin oli taattu, mutta oliko se sen arvoista. Tämä oli hankalaa mitata tässä tapauksessa. 

Lähteet
Aalto Yliopiston luennot:  Suhdemarkkinointi 3.6.2019 – 3.6.2019
Kouluttaja: Jorma Pohtola.
Luova toteutus, sen merkitys ja mahdollisuudet 17.6.2019 – 17.6.2019 Kouluttaja: Jaakko Koskinen. Sisältömarkkinointi 10.6.2019 Kouluttaja: Jonna Muurinen.
Verkkopalvelun suunnittelu 19.8.2019 Kouluttaja: Päivi Arffman-Koskinen

Materiaalit

8.  APRO Suhdemarkkinointi  Jorma Pohtola

9.  APRO Luovuus  Jaakko Koskinen

10.  APRO Sisältömarkkinointi  Jonna Muurinen

11.  APRO Verkkopalvelun suunnittelun perusteet  Päivi Arffman-Koskinen

Maksettu markkinointi sosiaalisessa mediassa

Suunnitteluprosessi

Oli aika selvää että nyt kun uudet sivut oli julkaistu niin päästään itse asiaan eli digitaaliseen mainostamiseen ja markkinointiin. Oli aika selvää että ensin oli päätettävä kohderyhmä ja sitten mietittävä mainosmateriaalien toimivuutta sille. Haastattelin yrityksen johtajaa sekä myyntihenkilökuntaa jotta sain tarpeellisen kuvan toimialan asiakkaista. Profilointi on aina hankalaa jos ei itse ole päässyt tekemisiin asiakkaan kanssa. Mutta pian kuitenkin tieto siitä, millaista palvelua ja tuotetta asiakkaat pääosin ostavat ja kuluttavat tuli selväksi. Oli myöskin mielenkiintoista yleisellä tasolla kuulla, millaisia persoonia logistiikan alalla toimii.

Näiden keskustelujen pohjalta päätin käyttää kahta eri lähestymistapaa mainosvideoiden sisällössä: Lyhyt (5 s.) käytännönläheinen tuotevideo Facebook-markkinointiin jossa näkyy valmistusprosessia. Pidempi (38 s.) elokuvamaisen dramaattinen, käytännöllisyyttä sekä ekologisuutta painottava video YouTube-markkinointiin. Videoiden kesto on merkittävä asia eri somekanavien markkinoinnissa. Ihmisten keskittymiskyky on keskimäärin 7 sekuntia/video Facebookissa ja Youtubessa taas hieman pidempi. Molemmat kannatti toteuttaa kaksikielisenä (Suomi ja Englanti) 

Koska rahallisia resursseja oli vähän, käsikirjoitin, kuvasin ja leikkasin videot itse, siihen minulla on osaaminen jo ennestään. Saimme myös tietoa videoiden sisältömarkkinoinnista sekä tuotannosta opiskelujen puitteessa.

Lähteet
Aalto Yliopiston luennot: Sisältömarkkinointi, videot 10.6.2019 – 11.6.2019
Kouluttajat: Jonna Muurinen ja Ville Pohjonen

Materiaalit

12.  APRO Videomarkkinointi  Ville Pohjonen
13.  APRO Videomarkkinointi  Jonna Muurinen

Video-esimerkit linkkeinä:

YouTube- mainos: https://youtu.be/5r80swYkuPk

Facebook- mainos: https://youtu.be/ktSuF79FVkY

Video-esimerkit upetettuina linkkeinä:

YouTube- mainos

Facebook- mainos

 

Mediakanavien valinta ja kohderyhmät ja hinnoittelu.

Olin siis päättänyt valita mainosvideoille YouTube ja Facebook kanavat. Syynä tähän oli varsin kohtuullinen hintataso ja erinomaiset mahdollisuudet rajata kohderyhmää monin tavoin joka vaikuttaa suoraan mainoskampanjan hintaan. Myöskin ilmaiset ja toimivat mainostenhallinta- ohjelmat toimivat niissä hyvin ja ne ovat suhteellisen helppoja käyttää. Päätimme aikatauluttaa mainoskampanjat kuukausittain, jolloin saamme vertailutietoa niiden toimivuudesta ja vaikutuksesta.

Yllä mainittua taustaa vasten on mahdollista suunnitella menot hyvin ennakkoon. Näille kanaville voi määritellä päiväbudjetin sen mukaan miten on rahallisia resursseja käytössä. Sitä voi myös tarpeen mukaan muuttaa mainosten hallinta ohjelmistossa. Se on kätevää ja sitä kannattaa testata, vaihtaen kohderyhmää ja kohdealueita aika ajoin koska mainonnan kohdennukseen löytyy parametreja paljon, mm. iän, sukupuolen, sijainnin, ammatin tai toimialan mukaan.

Linkedin kanava olisi hyvä B2B mainonnassa koska se on nimenomaan suunnattu yrityksille, mutta ainakin vielä sen hintataso jäi mietityttämään ja siksi siitä luovuttiin. Kuitenkin sille alustalle luotiin uusi ilme ja ilmaisia päivityksiä voin aina tehdä. Uskon kuitenkin että maksettua mainontaa Linkedinissa kannattaa kokeilla myöhemmin. Varsinkin jos kohderyhmänä on ulkomaat, esim. Ruotsi. Kyseinen media kun on paljon laajemmin käytössä ulkomailla kun meillä ja sillä voi kohdentaa mainonnan todella tarkasti, jopa suoraan päättäjille. Tämä vaatii kuitenkin jo itse toimialan tutkimista tarkemmin suhteessa kampanjan sisältöön. Siihen ei aikani työharjoittelun puitteissa ihan riittänyt. 

Digitaalinen postitusjärjestelmä markkinoinnin välineenä.

Kun nyt on saatu kaikki muu tarvittava digitaalisen markkinoinnin perustoiminto käyntiin, eli uudet nettisivut tässä tapauksessa, on hyvä kertoa niistä asiakkaille tiedottamalla.

Valitsimme postitusjärjestelmäksi ilmaisen ja tunnetun nettisovelluksen nimeltään Mailchimp. Sen ilmaisversio riitti lähettämään tarpeeksi suuren lähetyksen, joka kattoi jo olevat asiakkaat ja myös sellaiset joille oli lähetetty jotain postia aikaisemmin. Koska asiakashallintajärjestelmää ei käytännössä vielä ollut, niin ratkaisin asian ottamalla myyjien sähköpostiohjelmistoista kaikki osoitteet tiedostoksi ja lataamalla ne Mailchimpin pilvipalvelussa olevaan järjestelmään. Näin saatiin kaikki sähköpostiosoitteet osoitteet saman järjestelmän alle. Nyt sitten myyjien tehtävä oli mennä läpi ne osoitteet, joihin haluttiin tiedottaa. Sellaiset poistettiin, joista tiedettiin varmasti että ei ole toiminnassa tai muuten turha lähettää tiedotetta syystä tai toisesta.

Kun osoitteisto oli siivottu, niin päästiin tuottamaan kirjepohja sekä siihen sisältö. Visuaalinen ilme oli jo valmis nettisivujen myötä, joten sen pohjalle oli suhteellisen helppo luoda ensimmäinen ryhmäviesti julkaisu. Sisällöksi valitsimme uusien nettisivujen julkaisusta tiedottamisen ja valitsin sisältöön myös tuote linkit, joihin pääsee suoraan klikkaamalla viestistä.

Kirje aiheutti valtavasti liikennettä sivuille lisää ja toi myös uusia yhteydenottoja. Suoraposti ja tiedottaminen on yhä selkeästi tehokas markkinoinnin väline. Siihen reagoidaan helposti ja se antaa tietoa heti. Sillä myös saavutetaan asiakasluottamusta ja se ylläpitää kontakteja yllä. Sisällöntuotannossa tulee olla kuitenkin tarkkana jotta mitään sellaista mikä ei pidä paikkaansa ei päädy kirjeeseen. Sisällön luotettavuus on erittäin tarpeellista toki aina kun puhutaan tiedottamisesta ja palvelee kaikkien etua.

Kun sitten postitusprojekti oli ollut käynnissä jonkin aikaa, tuli myös paljon niitä viestejä takaisin joissa ilmeni tavoitettavuusongelma. Sellaiset on helppo poistaa osoitteistosta suoraan. Jotkut tosin olivat poistaneet itsensä listalta sille tarkoitetulla toiminnalla (unsubscribe) suoraan ja siitä myös tuli tieto postin lähettäjälle. Automaatio siis toimi hyvin puolin ja toisin tässä tapauksessa. Digitaalinen ryhmäpostitus jääkin nyt yrityksen yhdeksi käytännöksi markkinointiin.