Taustaa aiheeseen ja sen valinta

Aiheen valinta ja tarpeen ymmärtäminen

Projektityöni raportin aihe muodostui vasta sitten kun tulin työharjoitteluun työnantajayritykseen ja tutustuin tilanteeseen itse. Tarve digitaaliselle markkinoinnille ja työkaluille oli kieltämättä olemassa ja siksi osaamistani tarvittiin.

Digitaalista markkinointia oli jo alettu kehittämään kyseisessä yrityksessä, se oli kuitenkin jäänyt hieman kesken koska vastuuhenkilö oli vaihtanut työpaikkaa ja vei osaamisensa mukanaan. Tältä pohjalta olikin luonnollista lähteä kehittämään markkinoinnin välineitä ja strategiaa eteenpäin.

Kysymyksiä ja vastauksia sekä markkinointistrategian valinta.

Mietin, miten digitaalisella markkinoinnilla voidaan kehittää asiakaskokemusta ja luoda joitain uusia palveluja kun kyseessä on B2B myynti. Millaisia muutoksia tarvitaan ja miten mainonta kohdennetaan? Millainen sisällöntuotanto toimii ja millainen ei? Mitä on hyvä painottaa brändin suhteen ja toisaalta mitä yhtiöltä odotetaan ympäristötietoisemmiksi muuttuvilla markkinoilla? Mikä yhtiön markkinoinnissa on toimivaa nyt ja mitä voidaan parantaa? Miten digitaalisuus markkinointiin ja tulokseen ja kuinka tulevaisuudessa toimitaan?

Koska Suomen kuitulavan tuotteet itsessään ovat jo ympäristöteko ja varsinaisia Clean Tech- tuotteita, niin oli aika selvää että se tulisi olemaan yhtenä markkinointistrategian johtolankana sisällöllisesti. 

Lähdimme siis siitä että nykyaikainen logistiikkaa harjoittava yritys haluaa säästää niin luontoa, resursseja kuin rahojaan.

Projektityön aihe kiteytyy

Näihin kaikkiin kysymyksiin ja ajatelmiin ei valitettavasti ajanpuutteen vuoksi ole mahdollista saada täyttä vastausta. Siksi valitsen projektiyöni raportin johtolangaksi uusien nettisivujen tekoprosessin ja videomainonnan eri somekanavilla ja niiden seurannan sekä mittaamisen Google Analytics- ohjelman kautta.

On todella kiinnostavaa nähdä miten tehty työ vaikuttaa myyntiin ja asiakkuuksien hallintaan. Tuleeko tätä kautta uusia asiakkaita ja miten kampanjat vaikuttavat tunnettavuuteen sekä myyntiin ja paraneeko asiakaskokemus uusien digitaalisten palvelujen myötä?