Projektityön tavoitteet ja osa-alueet

Tavoitteet

  1. Tavoitteena on löytää uusia asiakkaita ja mahdollisesti sitä kautta nostaa liikevaihtoa. (leedit, konversiot).
  2. Otetaan käyttöön sosiaalisen median tarjoamat maksulliset mainosalustat ja ohjaamme mainonnan kautta uusia kävijöitä sivuillemme.
  3. Kehitämme jo olemassa olevia asiakasrajapintaa ja tiedottamista uusien nettisivujen, sosiaalisen median ja sähköisen joukkopostitusjärjestelmän keinoin.

Markkinoinnin uudet välineet käyttöön

Uudet nettisivut ovat keskiössä ja niiden toiminnot ja sisältö tulee suunnitella ja testata hyvin. Sivuilta saatava data tulee olla luettavissa ja analysoitavissa (Google Analytics ja LeadFeeder).

Suomen Kuitulavan Oy:n markkinointi on ollut perinteistä faceto face- puhelinmyyntiä ja yhteydenotot sähköpostin kautta asiakkaisiin. Uusien kontaktien hankinnassa toimivat lähinnä mediatoimistolta tilatut, toimialan mukaan suodatetut listat mahdollisista asiakasyrityksistä. Myös toimialaa lähellä olevilla messuilla on käyty esittelemässä tuotteita säännöllisin väliajoin.

Digitaalisen markkinoinnin ratkaisut ovat tervetulleita myynnin tueksi. Työkaluina ovat uudistetut nettisivut, Facebook-, Linkedin- ja Youtube-kanavat, Google Analytics ja LeadFeeder- ohjelmistot joilla voi seurata nettisivujen kävijämääriä ja löytää uusia kontakteja sekä mahdollisia asiakkaita.

Myös CRP-ohjelmisto on hankinnassa asiakasdatan hallintaa varten ja paremman kokonaiskuvan saamiseksi. Esim. myyntisyklit, milloin tarvitaan yhteydenottoja, kenelle ja kuka. Mitä on asiakkaan kanssa sovittu ja milloin? Kenelle tiedotetaan ja markkinoidaan, eli segmentointi sekä sen pohjalta markkinointibudjetin tekeminen. Ohjelmiston käyttöönotossa menee kuitenkin aikaa ja tuskin on valmis vielä tämän työharjoittelujakson aikana.

Markkinointikanavien mainonnan osalta tehdään aikataulut ja budjetointi. Markkinointimateriaalit tuotetaan sekä videona että sähköisinä leiskoina ja kuvina. 

Nettisivujen linkki 5. Suomen Kuitulava Oy