Projektityö osana organisaation kehittämistä

Yhteinen linja

Yhteinen ymmärrys siitä, miten ollaan näkyvillä ja luodaan oikeaa ja rehellistä mielikuvaa tiedottamisen, mainonnan ja markkinoinnin kautta asiakkaille. Tämä on mille tahansa organisaatiolle tärkeää. Siksi markkinointi ei voi olla vain jonkun yksittäisen tiimin tai henkilön ”salatiedettä”, vaan sen tulisi olla läpinäkyvää ja perusteltua. Ainakin yhtiön johdon ja myyntiorganisaation tulisi ymmärtää miksi, mitä ja miten markkinoidaan nykypäivänä. Siis miten toimitaan digitaalisessa markkinointi maailmassa, mitä vaihtoehtoja ja kanava yhdistelmää käytetään tuotteiden ja palvelujen myymiseksi ja kohdentamiseksi oikein. 

Tuotteiden ja palvelujen saattamista asiakkaan tietoon tulisi helpottaa, se on mielestäni myös yksi kilpailun ja myynnin kulmakivistä. On myös mielestäni tärkeää kuinka hyvin organisaatio tietää ja tunnistaa kuinka hyvin sen brändi sijoittuu markkinoilla, ainakin oman toimialansa puitteissa. Silloin ollaan vahvoilla kilpailussa ja yrityksen kuvan kehittämisessä edelleen. 

Kun oikeanlaisella ja avoimella markkinoinnilla luodaan ns. ”positiivista pöhinää” firman ympärille niin sillä saadaan kiinnostusta ja kauppoja aikaiseksi. Tähän olemme yhdessä pyrkineet Suomen Kuitulava Oy:n markkinointistrategiassa. 

Lähde
Aalto Yliopiston luento – Digitaalisen markkinoinnin viitekehys  21.5.2019 – 21.5.2019  Kouluttaja: Jari Salo

Materiaalit
2.  APRO DM Introduction 
3.  APRO Content Marketig 

Asiakaslähtöisyys

Aktivoi asiakas, kuuntele ja tarjoa. Tätä on asiakaslähtöinen palvelu yksinkertaisuudessaan. Asiakkaille tulisi tarjota palveluja jotka kattavat kysynnän ja samalla kehittävät tarjontaa ja tuotetta, näin pärjää parhaiten markkinoilla. Tämä vaatii luonnollisesti asiakkaan tarpeiden kuuntelemista ja jatkuvaa seurantaa sekä oppimista. 

Opitut ja hyväksi koetut tiedot on myös järkevää toteuttaa käytännössä, tietoa ja osaamista on turha pantata ja pitää pöytälaatikossa. Innovointi lähtee avoimuudesta: ”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.” Tämä vanha sanonta pitänee jossain määrin paikkansa myös nykypäivänä, mutta se pätee molempiin suuntiin.

Lähde
Aalto Yliopiston luento –  Asiakasymmärrys digitaalisessa markkinoinnissa 27.5.2019 – 27.5.2019 Kouluttaja: Essi Pöyry

Materiaalit
4.  APRO Asiakasymmärrys digitaalisessa markkinoinnissa. 

Selkeyttä asiakashallintaan

Työharjoitteluyritykseni myyntiorganisaatio koostuu kahdesta myyjästä, joiden vastuulla on asiakastietokanta.  Asiakastieto on jakautunut eri tavoin tallennettuna. Osa on laskentataulukko- ohjelmassa, osa paperisissa vihkosissa ja luonnollisesti myös taloushallintaohjelmiston tietokannassa. Välitön tieto on myyjien muistin varassa.

Kaikki tieto tulisi löytyä yhdestä paikasta, se kehittää varmasti organisaatiota ja luo sujuvuutta myyntiin. Asiakastietoa on nyt hankala segmentoida ja siksi esim. kohdennettu kampanjointi ja tiedottaminen nykyisille asiakkaille on hieman hankalaa. CRP- ohjelmiston hankkiminen organisaatioon ja asiakastietojen sinne siirtäminen tehostaisi myyntiin liittyviä rutiineita, markkinointia ja tilausten käsittelyä. Tämän idean olen antanut suosituksena ja ohjelmisto on otettu hankintaan.

Osallistuminen ja osaaminen

Päätin että omassa työharjoitteluyrityksessäni digitaalisen markkinoinnin osalta on hyvä myös antaa mediakoulutusta myyjille jotta hyvin alkuun lähtenyt kampanjointi pysyy yllä. Tarkoitus on siis pitää mainos- ja markkinointikanavat aktiivisena jatkossakin. Kuitenkin mahdollisimmän ekonomisella tasolla jotta yrityksen tämänhetkiset resurssit riittävät markkinoinnin ylläpitoon. Uskon että osaamistani tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa ja työharjoittelusta on ollut hyötyä molemmin puolin.